Kjøpsvilkår

B2B – kjøpsvilkår

Leverandørens salgsvilkår

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra BA Optikk as til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for alle typer kjøp, herunder kjøp på nett, ved fysisk oppmøte i butikk, pr telefon, ved e-post el., selv om det her vises til BA Optikk AS.


Selger

Selger er BA Optikk as, gjennom selskapet BA Optikk AS, org.nr. 997 158 776, og med forretningsadresse Furubergvegen 203, 2316 Hamar.


Kunde

BA Optikk as har avdelinger for B2C og B2B. Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjons­nummer i Brønnøysund registrene, og utenlandske bedrifter med tilsvarende registrering i sin hjemstat, og er derav betegnet som et B2B kjøp.


Avtaleinngåelse

Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre på BA Optikk as.
BA Optikk a forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formalia krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold.


Produktinformasjon

All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen og åpenbare feil i pris. BA Optikk as har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper Kunden måtte ha som følge av slike feil.

Levering/Risikoovergang/Mangler

Varene leveres Ex works BA Optikk as sitt lager. Dette gjelder selv om varene sendes til Kunden.


Pris

Alle priser vist på nettsiden er eksklusive mva.


Betaling

BA Optikk as kunder med rammeavtale mottar faktura fra BA Optikk as siste dag hver måned.. Dersom ikke annet er avtalt gjelder standard betalingsvilkår, 30 dager.  


Forsendelse

Varer sendes normalt samme virkedag om bestilling er mottatt før kl 15:00 og senest påfølgende virkedag. Unntak kan gjelde i sesonger med ekstraordinær ordretilgang, eller ved produkter som krever programmeringsressurser.
Selger oppgir normalt lagerbeholdning på sine nettsider. Eventuelle feil og økonomisk tap eller ulempe kunden måtte ha av slik feil, erstattes ikke.


Salgspant – Eiendomsrett

BA Optikk as forbeholder seg salgspant i solgte produkter, jfr. pantelovens § 3-14 flg.


Reklamasjon

Eventuelle mangler skal påberopes skriftlig via nettside, epost eller brev senest innen 10 dager fra leveringstidspunktet.
Feil på produkter rettes i henhold til produsentens retningslinjer og i det tidsrom produktet har såkalt fabrikkgaranti. Dette gjelder så lenge det ikke er kjøpt utvidet garanti eller skriftlig avtalt andre betingelser mellom partene. Reklamasjoner skal sendes skriftlig via nettside, epost eller brev.

Ved vesentlig mangel kan Kunden heve kjøpet. Ansvarsbegrensningene i disse vilkårene gjelder fullt ut for eventuelle erstatningskrav i den sammenheng.


Retur

All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid inneholde referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.

Erstatningsansvar

BA Optikk as fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor BA Optikk as forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt.


Erstatningsansvar

BA Optikk as fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor BA Optikk as forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt.